Advokátní kancelář Řehulová
Úvod » JUDr. Lenka Řehulová
Štítky

JUDr.

životopis

advokátka

založení kanceláře

historie

advokátní praxe

JUDr. Lenka Řehulová

Odborné vzdělání

 • 2002 – 2007: Právnická fakulta, MU Brno - magisterské studium
 • 2010 - složena rigorózní zkouška, udělen titul JUDr. (téma rigorózní práce: Rozkazní řízení v civilním procesu včetně jeho právní úpravy v evropském kontextu)
 • 2010 - složena advokátní zkouška
 • 2011 – zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13436
 • 2007 - 2013: Právnická fakulta, MU Brno - externí forma doktroského studia, katedra občanského práva
 • 2013 - udělen titul Ph.D. (téma disertační práce: Profesionální etika advokáta a kárné řízení jako důsledek porušení povinností advokáta v podmínkách právní úpravy České Republiky)

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk: SZJZ (2004) a FCE (2005)
 • anglický jazyk: absolvent kurzu právnické angličtiny - ILEC
 • španělský jazyk

Odborné předpoklady

 • únor - duben 2005: praxe v AK – JUDr. Radovan Rumler, Boskovice
 • srpen – prosinec 2006: praxe v AK – JUDr. Václav Peňáz a partneři, Brno
 • srpen 2007 – srpen 2008: advokátní koncipientka v AK JUDr. Hany Klimové, Brno se zaměřením na trestní a občanské právo
 • srpen 2008 – prosinec 2010: advokátní koncipientka v AK JUDr. Jiřího Olivy, Brno se zaměřením na generální právní služby

Publikační činnost

 • Řehulová, L.: "Smluvní odměna advokáta z pohledu čl. 10 Etického kodexu." Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, 20, 7, od s. 242-246, 5 s. ISSN 1210-6410. 2012.
 • Řehulová, L.: "Dobré mravy a vrácení daru dle ustanovení §630 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník." 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011, od s. 173-185, 13 s. ISSN 978-80-210-5582-7.
 • Řehulová, L.: "Institut zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem." Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck 19, 11, od s. 393-398, 5 s. ISSN 1210-6410. 2011.
 • Řehulová, L.: "Upomínací řízení v německém civilním procesu aneb jak vymoci peněžitou pohledávku za německým dlužníkem." Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, od s. 315-322, 7 s. ISSN 1210-6410. 2010.
 • Řehulová, L.: "Profesionální pěstounská péče." In Dny práva – 2009 – Days of Law, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009. od s. 2331-2353, 3009 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 • Řehulová, L.: "Pěstounská péče na přechodnou dobu jako institut zachování či obnovení práva na rodinný život." Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, 17, 15, od s. 536-540, 5 s. ISSN 1210-6410. 2009.
 • Řehulová, L.: "Problematika doručování platebního rozkazu de lege lata a de lege ferenda." In COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009. od s. 201-202, 320 s. ISBN 978-80-210-4855-3.
 • Řehulová, L.: "Informace o podnikání advokáta v podmínkách právní úpravy České republiky." Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, 17, 3, od s. 82-86, 5 s. ISSN 1210-6410. 2009.
 • Řehulová, L., Oliva, J.: "Jak koupit byt: záludnosti kupní smlouvy." Online zde
 • Řehulová, L., Oliva, J.: "Jak koupit byt: jaké smlouvy vás čekají před koupí nemovitosti." Online zde
 • Řehulová, L.: "Prohlášení zmocněnce o akceptaci plné moci?" In Dny práva - 2008 - Days of Law. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. od s. 119, 978, 2 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 • Řehulová, L.: "Exkurs do španělské právní úpravy advokacie." In Europeization of the natinal law, the Lisabon Treaty and some other legal issues. Conference Proceedings from the COFOLA 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. od s. 1317-1326, 1387 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 • Řehulová, L.: "Profesionální etika advokáta – práva a povinnosti advokáta." In Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. Právnická fakulta, XV, 2/2007, od s. 123-129. 7 s. ISSN 1210-9126.