Advokátní kancelář Řehulová
Úvod » O nás
Fotogalerie
připravujeme
Štítky

advokátní kancelář

Řehulová

JUDr.

Brno

spolupráce

publikační činnost

O advokátní kanceláři

Zakladatelka advokátní kanceláře JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


Magisterské studium úspěšně dokončila s vyznamenáním v květnu roku 2007.


V únoru roku 2010 složila rigorózní zkoušku a byl jí udělen titul JUDr.


V září téhož roku po tříleté praxi advokátní koncipientky v advokátních kancelářích JUDr. Hany Klimové, advokátky se sídlem t.č. Tišnovská 6, Brno a JUDr. Jiřího Olivy, advokáta se sídlem Jakubská 1, Brno úspěšně složila advokátní zkoušku a od 1. 1. 2011 vede vlastní advokátní praxi.


V letech 2007-2013 úspěšně absolvovala externí formu doktorského studia na katedře občanského práva, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod vedením školitelky Doc. JUDr. Jarušky Stavinohové, CSc. a v září roku 2013 jí byl udělen titul Ph.D.


JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D. se rovněž se v rámci své profese věnuje publikační činnosti a lektorské činnosti. Bližší informace o jejím profesním životě naleznete zde.