Novinky a aktuality
„Vigilantibus iura scripta sunt.“ („Nechť každý si střeží svá práva.“)
Mohlo by Vás zajímat
Štítky

Advokátní kancelář

exekuce

pravost

judr

advokát radí

ochrana osobnosti

advokát Brno

právní poradenství

ověření

právní služby

advokát

občan

Brno

dědictví

občanské právo

rozvod

výkon trestu

Právní novinky a advokátní praxe.

27.1.2015: Přiměřené zadostiučinění za majetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem, OS Blansko
23.1.2015: Sporný rozvod manželství, OS Brno-venkov
21.1.2015: Mediace - reklamace vad zájezdu CK
.19.12015: Komplexní právní servis při převodu souboru nemovitostí
14-15.1.2015: Výslechy Policie ČR, hospodářská trestná činnost
12.1.2015: Založení s.r.o s mezinárodním prvkem
8.1.2015: O vydání bezdůvodného obohacení, Okresní soud Ostrava
6.1.2015: Péče a výživa, Městský soud Brno
8.1.2014: Rozhodčí řízení - o odstranění vad díla, rozhodční soud při AK a HK ČR
7.1.2014: Hlavní líčení - přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, OS Brno-venkov
6.1.2014: Soudní jednání - rozvod manželství, Městský soud Brno
30.12.2013: Změna smluvní dokumentace a VOP, klient v oblasti cestovního ruchu, Brno
19.12.2013: Změna smluvní dokumentace - nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy a kupní smlouvy o převodu nemovitostí, klient - právnická osoba, Brno-město
18.12.2013: Soudní jednání - odvolání, o zrušení výživného k rozvedené manželce, Krajský soud Brno
16.12.2013: Revize a úpravy všeobecných obchodních podmínek e-shopu dle stavu k 1.1.2014 - nový občanský zakoník
9-11.12.2013: Příprava souboru smluvní dokumentace spojené s převodem nemovitostí, včetně věcných břemen, klient právnická osoba Brno-venkov
3-5.12.2013: Příprava tří návrhů na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení odddlužení, klienti Brno, Blansko
29.11.2013: Hlavní líčení - přečin podvodu, OS Brno-venkov
27.11.2013: Soudní jednání - o změně rodičovské zodpovědnosti k nezl., OS Ústí nad Orlicí
26.11.2013: Školení - "Reklamace vady díla, odpovědnost za vady, smluvní ujednání.", QUALIFORM, a.s., Brno
22.11.2013: Výslech obviněných, Policie ČR, Jihomoravský kraj
20.11.2013: Založení s.r.o., klient Brno.
19.11.2013: Soudní jendání - o zvýšení výživného na nezletilého, Městský soud Brno
18.11.2013: Hlavní líčení - přečin zanedbání poviné výživy, Obvodní soud pro Prahu 8
7.11.2013: Soudní jednání - rozvod sporný, OS Blansko
4.11.2013: Soudní jednání - o vypořádání SJM (společného jmění manželů), městský soud v Brně
29.8.2013: Revize souboru kupních a darovacích smluv - nemovitosti, klient Vyškov.
28.8.2013: Přestupkové řízení - fyzické napadení, Brno.
26.8.2013: Hlavní líčení, přečin zanedbání povinné výživy, Obvodní soud Praha 8.
23.8.2013: Přezkumné jednání - oddlužení fyzické osoby, Krajský soud v Brně.
21.8.2013: Komplexní právní služby spojené s převodem nemovitostí, klient okres Blansko.
19.8.2013: Založení s.r.o, klient Slovenská Republika.
15-16.8.2013: Komplexní právní služby spojené s vymáháním pohledávek, klient jižní Morava.
12.8.2013: Zpracovná všeobecných obchodních podmínek pro e-shop, klient Brno.
7-8.8.2013: Jednání ve věci dědictví, notář Brno.
5.8.2013: Založení s.r.o., klient Brno-venkov.
31.7.2013: Přezkumné jednání - oddlužení fyzické osoby, Krajský soud v Brně.
23.7.2013: Rozvod manželství, Městský soud v Brně
22.7.2013: Úprava rodičovské zodpovědnosti k nezl., Okresní soud Brno-venkov.
16.7.2013: Hlavní líčení - ex offo, Městský soud v Brně.
22.2.2013: Úprava rodičovské zodpovědnosti k nezl. dítěti - dohoda, Městský soud v Brně.
21.2.2013: Rozvod manželství - cizinec a občan ČR, Městský soud v Brně.
21.2.2013: Spor o 27.000,-Kč s příslušenstvím mezi fyzickou a právníckou osobou, Okresní soud Blansko.
20.2.2013: O změně výchovného prostředí nezl. dítěte z mezinárodně nesezdaného soužití, AJ, Okresní soud v Ústí nad Orlicí.
18.2.2013: Veřejné zasedání o přeměně podmíněného trestu, Městký soud v Brně.
12.2.2013: Snížení výživného na nezl. děti v důsledku konkurzu na majetek rodiče, Okresní soud Blansko.
7.2.2013: Úprava rodičovské zodpovědnosti k nezl. dítěti - schválení dohody, Městský soud v Brně.
5.2.2013: Rozvod manželství - sporný, Okresní soud Vyškov.
1.2.2013: Snížení výživného na nezletilé dítě z důvodu ztráty zaměnstnání, Městský soud v Brně.
31.1.2013: Celodenní hlavní líčení (trestní právo), Okresní soud Blansko.
30.1.2013: Rozvod manželství - sporný, Městský soud Brno.
30.1.2013: Přezkumné jednání zast. dlužníka v insolvenčním řízení (konkurz), Krajský soud v Brně.
29.1.2013: O úpravě styku prarodičů s nezl. dítětem, Obvodní soud pro Prahu 9.
24.1.2013: Snížení výživného na nezl. děti ze zdravotních důvodů, Městský soud v Brně.
22.1.2013: Zvýšení výživného na nezletilé dítě, Okresní soud Blansko.
17.1.2013: O nahrazení souhlasu otce s vycestováním matky do zahraniční (nez. prvek), AJ, Okresní soud v Ústí nad Orlicí.
16.1.2013: Vypořádáín SJM, Městský soud v Brně.
9.1.2013: Dodatečné vypořádání SMJ, Okresní soud Vyškov.
17.10.2012: Soudní jednání o zvýšení výživného na nezletilé dítě, Okresní soud Blansko.
16.10.2012: Soudní jednání o zaplacení ceny díla, spor obchodních společností, Krajský soud v Brně.
11.10.2012: Založení s.r.o. - klienti, Jihomoravský kraj, Česká republika.
11.10.2012: Veřejné zasedání o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, Okresní soud Brno-venkov.
10.10.2012: Výslech obviněného ve věci těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, PČR.
9.10.2012: Soudní jednání o snížení výživného na nezletilé dítě, Městský soud v Brně.
26.9.2012: Soudní jednání o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem, Městský soud v Brně.
25.9.2012: Soudní jednání o odvolání ve věci výše výživného na nazletilé dítě, Krajský soud v Brně.
19.9.2012: Soudní jendání o vypořádání společného jmění manželů, Okresní soud ve Zlíně.
18.9.2012: Soudní jednání, o výpověď z nájmu bytu, Městský soud v Brně.
14.9.2012: Soudní jednání o popření otcovství k nezletilému dítěti matkou, Městský soud v Brně.
12.9.2012: Soudní jednání o snížení výživného na zletilé dítě, Městský soud v Brně.
10.9.2012: Založení s.r.o. - klienti, Slovenská republika.
5.9.2012: Soudní jednání o vypořádání společného jmění manželů (2. jednání), Městský soud v Brně.
4.9.2012: Hlavní líčení o odvolání - přečin krádeže, Krajský soud v Brně.
27.8.2012 - 31.8.2012: Sepis většího souboru smluv o převodu nemovitostí, smlouvy darovací, kupní, o advokátní úschově a zástavní.
14.8.2012: Soudní jednání o změně rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem (střídavá výchova), Okresní soud v Blansku.
20.7.2012: Rozvod manželství, Městský soud v Brně.
17.7.2012: O úpravě rodičovské zodpovědnosti k nezletilému - dožádání, Okresní soud Vyškov.
4.7.2012: Vyhlášení rozsudku, Okresní soud Ždár nad Sázavou.
27.6.2012: O úpravě rodičovské zodpovědnosti k nezletilému, Okresní soud Brno venkov.
25.6.2012: Vypořádání SJM, Okresní soud Ždár nad Sázavou.
21.6.2012: Dvě soudní jednání v civilních věcech u Městského soudu v Brně.
19.6.2012: Zastupování obchodní společnosti u Krajského soudu v Brně.