Slide 1

Poskytujeme právní služby fyzickým i právnickým osobám. Působíme v rámci celé ČR.

Slide 2

Dlouhodobě poskytujeme komplexní právní služby několika právnickým osobám z různých oborů podnikání - viz reference.

Slide 3

Založení s.r.o rychle a profesionálně. Kontaktujte nás ještě dnes.

Slide 4

Sepis a revize všech druhů smluv expresně do 48 hodin.

Slide 5

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Nabízíme komplexní právní služby a poradenství.

Slide 6

Specializujeme se i na rodinné právo včetně mezinárodního prvku.

Slide 7

Rozvod manželství, vypořádání SJM a úprava rodičovské zodpovědnosti k dětem patří k našim nejžádanějším službám.

Slide 8

Zastupujeme obviněné, obžalované a poškozené v trestním řízení.

Slide 9

Sepisujeme žádosti o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.

Rychlá volba nabízených služeb
„Vigilantibus iura scripta sunt.“ („Nechť každý si střeží svá práva.“)
Mohlo by Vás zajímat
Štítky

Advokátní kancelář

exekuce

pravost

judr

advokát radí

ochrana osobnosti

advokát Brno

právní poradenství

ověření

právní služby

advokát

občan

Brno

dědictví

občanské právo

rozvod

výkon trestu

Rozvod manželství

Rozvod manželství a s ním spojená úprava rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem je v naší advokátní kanceláři v rámci poskytovaných právních služeb na denním pořádku.


Rozvod manželství

Rozvodové řízení začíná podáním návrhu na rozvod manželství po předchozí dohodě či bez dohody manželů. Rozlišujeme:
 • 1.

  rozvod sporný


  - soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno (zejména na základě výpovědi účastníků a výslechy svědků)

 • 2.

  rozvod nesporný/smluvený


  podmínky:
  - manželství trvalo alespoň jeden rok
  - manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí
  - k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí

  - k této žádosti o rozvod manželství musí být připojena:
  • a. písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost
  • b. pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

 • 3.

  rozvod s tzv. tvrdostní klauzulí


  - návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství


Je-li Vaše manželství již jen formálním svazkem, na jehož ukončení jste se dohodli anebo nedohodli a nechcete v něm nadále setrvat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme překonat tuto nepříjemnou a náročnou životní situaci.