Nabízené právní služby
Úvod » Služby » Občanské právo » Právo k nemovitostem
Mohlo by Vás zajímat
Měli byste vědet
Uplatnění nároků z vad u prodeje bytů ... více

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti ... více

Dokumenty ke stažení
Zákon o advokacii, RTF, 614 kb, stáhnout

Advokátní tarif, RTF, 115 kb, stáhnout

Paušální vyhláška, RTF, 93 kb, stáhnout

Štítky

věcná břemena

spoluvlastník

nájem

společenství vlastníků jednotek

zástavní právo

správní soud

Právo k nemovitostem

  • sepis kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, směnné smlouvy, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
  • věcná břemena a zástavní práva včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a řešení sporů z nich vyplývajících
  • právo bytové a nájemní vztahy(sepis, kontrola a revize nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, apod.)
  • zastupování v řízení vedeném katastrálním úřademjako správním orgánem
  • správní soudnictví
  • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepis stanov