Nabízené právní služby
Úvod » Služby » Správní právo
Mohlo by Vás zajímat
Dokumenty ke stažení
Zákon o advokacii, RTF, 614 kb, stáhnout

Advokátní tarif, RTF, 115 kb, stáhnout

Paušální vyhláška, RTF, 93 kb, stáhnout

Štítky

katastrální úřad

vklady

zápisy

obnova řízení

správní orgány

stavební řízení

živnost

Správní právo

  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem (vklady, zápisy a výmazy práv)
  • přestupky (podání oznámení o přestupku, zastupování poškozeného/obviněného ze spáchání přestupku, sepis opravných prostředků)
  • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost)
  • zastupování před správními orgány (sepsání opravných prostředků - odvolání, návrh na přezkum, obnova řízení, rozklad)
  • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
  • poradenství ve stavebním řízení
  • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl
  • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn