Nabízené právní služby
Úvod » Služby » Rodinné právo
Mohlo by Vás zajímat
Dokumenty ke stažení
Zákon o advokacii, RTF, 614 kb, stáhnout

Advokátní tarif, RTF, 115 kb, stáhnout

Paušální vyhláška, RTF, 93 kb, stáhnout

Štítky

rozvodové řízení

majetek

vypořádání SJM

vyživovací povinnost

osvojení

pěstounská péče

otcovství

svěření do péče

neprovdaná matka

zvýšení vyživovací povinnosti

Rodinné právo

 • zastoupení v rozvodovém řízení (sporný rozvod i tzv. smluvený rozvod) včetně sepisu potřebných smluv o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, vypořádání společného jmění manželů
 • majetkové vztahy mezi manžely (sepis předmanželské smlouvy, zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů notářem)
 • zastupování ve věcech úpravy rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství včetně úpravy styku rodiče s dítětem
 • zvýšení/snížení vyživovací povinnosti rodiče k nezletilým dětem
 • úprava vyživovací povinnosti mezi manžely a rozvedenými manžely
 • náklady neprovdané matky a těhotné ženy
 • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
 • profesionální pěstounská péče
 • žaloba na určení/popření otcovství
 • zastupování cizinců v rodinně-právních věcech, vztahy s mezinárodním prvkem
 • mezinárodní únosy dětí, problematika protiprávního přemístění dítěte do ciziny