Nabízené právní služby
Úvod » Služby » Občanské právo » Rozhodčí řízení
Mohlo by Vás zajímat
Dokumenty ke stažení
Zákon o advokacii, RTF, 614 kb, stáhnout

Advokátní tarif, RTF, 115 kb, stáhnout

Paušální vyhláška, RTF, 93 kb, stáhnout

Štítky

zastupování u soudu

exekuční řízení

žaloby

rozkazní řízení

platební rozkaz

směnky

šeky

dražby

Rozhodčí řízení

  • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
  • dražby
  • sepis návrhů na zahájení řízení, žalob, řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení a žaloba pro zmatečnost)
  • sepis ústavní stížnosti
  • zkrácené rozkazní řízení (sepis platebního rozkazu, směnečného a šekového platebního rozkazu, odporu a námitek)